innogy Energetické poradenstvo - zber leadov

Pre klienta innogy som v rámci agentúry digitask dennodenne, viac ako 2 roky, zbieral relevantné leady pre ich innogy poradcov. Išlo o tisícky leadov,  z ktorých pramenili stovky návštev domácností mesačne.

Relevantný lead je užívateľ, ktorý vyplní kontaktný formulár s tým, že má záujem o innogy Energetické poradenstvo. Po vyplnení formulára je užívateľ kontaktovaný a dohodne si s innogy Expertom stretnutie vo svojej domácnosti.

kontakt innogypng

Pri tak dlhodobej kampani, akou bola táto, sa prirodzene stane, že sa potenciál trhu začne vyčerpávať.

Napriek poklesu mesačných počtov leadov ku koncu roku 2017, bol cieľ innogy jasný - dodať v roku 2018 rovnaký počet leadov.

innogy 2017 a 2018png

Aby sme dosiahli stanovený cieľ, museli sme spolu s klientom innogy vymýšľať nové témy a nové dôvody, pre ktoré by si mali ľudia do domácnosti zavolať innogy poradcov, vyskúšali sme až 1583 rôznych kombinácií kreatív a publík a sledovali sme súvislosti, na základe ktorých sme kampane optimalizovali a vymýšľali ďalšie témy, kreatívy a kombinácie.

Vyzbierali sme viac ako 12 tisíc leadov a nielen, že sme splnili tento cieľ, zároveň sme spolu s klientom zvýšili relevanciu samotných leadov, počet návštev a tržby z návštev innogy Expertov.

Viac informácií nájdete vo videu: